หน้าหลัก / บริการสินไหมทดแทน: สินไหมทั่วไป / แบบฟอร์มแจ้งสินไหมทั่วไป
กรุณากรอกแบบฟอร์ม *ช่องที่ต้องระบ
ข้อมูลบุคคล
ชื่อผู้แจ้ง :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ชื่อผู้เอาประกัน / ผู้รับสินค้า : *
ชื่อผู้ติดต่อ : *
โทรศัพท์ : *
โทรสาร :
อีเมล์ :
กรมธรรม์
กรมธรรม์เลขที่ : *
ความคุ้มครอง :
วันที่เกิดเหตุหรือวันที่พบความเสียหาย : *
เวลา :
ประเภทขนส่ง : (ETA:สำหรับการขนส่งทางทะเล)
รายการทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย : *
สถานที่เกิดเหตุ : *
สาเหตุ / ลักษณะความเสียหาย : *
ลักษณะการเกิดเหตุโดยสังเขป :
ประเมินค่าเสียหาย : *
ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คู่กรณี/บุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
การดำเนินการเบื้องต้น :
 
 
 
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์