หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม : ข่าวสารและกิจกรรม / ประกาศรายชื่อ"ผู้อบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 " วันที่ 17-18 กันยายน 2554
ประกาศรายชื่อ"ผู้อบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 " วันที่ 17-18 กันยายน 2554

สถานที่อบรม ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์บริการตรีเพชรอีซูซุ ชั้น 5

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล
1 นางสาว พิสินี   อิ่มวงค์
2 นาย สิทธิพันธ์ นาควิจิตร
3 นางสาว อรกมล แก้วโกสุม
4 นางสาว อังคณา รัจรัล
5 นางสาว วิราวรรณ รินณรงค์
6 นางสาว หทัยชนก สุบรรณพันธ์
7 นาย สามิต สิงห์สุวรรณ
8 นางสาว นันธิดา ประทุมมา
9 นางสาว จิตรา มุระชีวะ
10 นาย อนุชา ปทุมทอง
11 นางสาว จิรุปัฐ จิตจรูญ
12 นางสาว แก้วกานต์ สุวพัฒน์
13 นางสาว ขนิษฐา อาระลา
14 นาย เปรมปภัทร์ เตชนันท์
15 นางสาว อุรชา สิงห์ชูวงศ์
16 นางสาว ศิริกุล มณีโรจน์

 
 
 
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์